CIEKAWA MATEMATYKA – CIĄG FIBONACCIEGO

Ciąg Fibonacciego polega na ułożeniu w odpowiedniej kolejności wyrazów czyli:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…
Wygląda to tak ponieważ następny wyraz jest sumą dwóch poprzednich, czyli 0 i 1 to 1, 1 i 1 to 2, 2 i 1 to 3, 3 i 2 to 5 itd.
Można ten ciąg przedstawić również w formie kwadratów. Wychodzi wtedy taka spirala.

Jest też widoczny w przyrodzie np. gałęzie drzew układają ten ciąg. Normalnie nie zwracamy na to uwagi, ale ten ciąg jest w dużej ilości miejsc.

Ciekawostki:
-> Leonardo Fibonacci urodził się w Pizie we Włoszech w 1170 roku.
->Fibonacci podróżował przez Morze Śródziemne do około 1200 roku.
->Jego ojciec reprezentował kupców Republiki Pizy.
->W czasach Leonarda Fibonacciego tylko nieliczni uczeni w Europie znają System Hindusko-Arabski.
->Ze względu na swoje zainteresowanie matematyką, cesarz Fryderyk II zaprosił Fibonacciego jako gościa.,
->Leonardo Fibonacci znany jest również jako Leonardo Pisano.
->Bonaccinghus Bonacci jest jedynym rodzeństwem Leonarda Fibonacciego.
->Fibonacci był najbardziej zdolnym matematykiem średniowiecznego chrześcijańskiego świata.
->Podróżował po Sycylii, Syrii, Grecji i Egipcie.
->Nie podano dokładnej daty śmierci Fibonacciego. Historycy oszacowali jednak, że jest gdzieś pomiędzy 1240 a 1250 rokiem.
-> Pomimo znaczenia i ciężkiej pracy Fibonacciego, jego praca nie jest tłumaczona na język angielski.
-> W 1202 roku Fibonacci ukończył Abaci (Księgę kalkulacji).,
->Fibonacci ukończył Liber Quadratorum (Księgę liczb kwadratowych) w 1225 roku. To było jego arcydzieło.

Irena Dyl